Jämställdhet

En arbetsplats som anpassar sig till människan

I år firar vi hundra år sedan kvinnor i Sverige kunde använda sin rösträtt samt bli valda till riksdagen. Jämställdhet är ett av de hållbarhetsmål vi på Anebyhusgruppen jobbar med utifrån Agenda 2030.

Den 12 september 1921 var det datum då kvinnor fick använda sin röst för första gången i riksdagsval, och fem kvinnor valdes också till riksdagsledamöter. Det tog dock ytterligare 73 år innan könsfördelningen i riksdagen blev någorlunda jämn.

Vi måste ha en jämställd arbetsplats för att kunna attrahera och utveckla de mest kompetenta medarbetarna. En viktig del i detta arbete är att öka mångfalden på arbetsplatsen. Bland våra tjänstemän har vi en nästan lika fördelning med 46% kvinnliga anställda och 54% män. I våra fabriker arbetar vi kontinuerligt med att öka förutsättningarna för en mer jämställd könsfördelning.

Hustillverkning har historiskt sett varit ett mansdominerat yrke, vilket beror på att produktionen inneburit många fysiskt tunga moment. Vårt mål är att alla medarbetare ska kunna arbeta på alla typer av arbetsplatser, oavsett kön, fysisk styrka eller bakgrund. Det finns många hjälpmedel i dag som gör arbetet mindre tungt och mer ergonomiskt lämpligt för olika typer av människor.

Historiskt sett har användningen av truckar varit den största utvecklingen inom industrin. Det möjliggjorde en produktion där medarbetarnas styrka inte längre var lika avgörande. På Anebyhusgruppen tog vi dem i bruk redan på 90-talet.

Vårt arbete med förbättringar är dock ständigt pågående. Den senaste tiden har vi bland annat implementerat balansblock för spikpistoler som hänger från taket så att man slipper hålla ett tungt handverktyg. Vi använder även oss av Safe Lift för arbete som sker över två meter, vilket gör att man kan anpassa sin arbetshöjd och undviker att klättra på stege – bra för både ergonomin och säkerheten. Det spelar alltså ingen roll vilken längd våra medarbetare har i det momentet av arbetet. Vi tror att arbetsmiljön och arbetsplatsen bör anpassas efter människan och inte tvärtom.

Vår senaste utförda lönekartläggning visar på noll förekomster av löneskillnad beroende på kön. Kommunikation, samverkan och transparens sker med fackliga parter i så väl lönekartläggning som i övrigt jämställdhetsarbete.

- Vårt mål är att alla medarbetare ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det allra viktigaste för oss är att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna mår bra, avslutar Martina Gustafsson, HR-chef Surewood Industries

Beställ katalog

Ange län och kommun där du är intresserad av att bygga och vilken katalog du vill beställa.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att beställa vår katalog accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan till tomtkö

Jag vill få mer information om kommande tomter i mitt område.

*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan tomtförsäljning

Jag vill veta mer om hur Anebyhusgruppen kan hjälpa mig att sälja mark.

Ange län och kommun för marken som ska säljas.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Surewood Industries och dess bolags ambition är att ha en hög transparens och ett gott utvecklat system för att både anmäla och hantera eventuella oegentligheter eller misstanke om sådana. Genom detta förhållningssätt och att tillhandahålla ett Whistleblowersystem minimera vi risker som allvarligt kan skada företaget, organisationen eller dess medarbetare.

För anmälan avseende verksamhet som rör Anebyhusgruppen kan du antingen använda det här formuläret eller maila till whistleblower@surewood.se. Formuläret gör att du kan lämna ditt meddelande anonymt och du så önskar. Tänk dock på att så tydligt som möjligt beskriva ärendet du vill uppmärksamma.

Vi tackar för ditt engagemang!

*Obligatoriska uppgifter

Felanmälan

Accepterade filformat: .pdf, .png, .jpeg, .jpg, .xls, .xlsx, .txt, .docx, .zip
*Obligatoriska uppgifter

Genom att använda vår hemsida accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter
x