sök projekt, hus, sidor ..

Vårt hållbarhetsarbete

Som hustillverkare har vi goda möjligheter att bidra till en hållbar värld. Vi på Anebyhusgruppen jobbar aktivt för att minska materialsvinnet, göra klimatsmarta val och öka kvaliteten för att framtidens hus ska vara hållbara i generationer. Men en annan viktig del för oss är att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra och trivs.

Vi framhåller, främjar och tar ett aktivt ansvar i hållbarhetens tecken. I detta inkluderar vi samtliga tre dimensioner inom begreppet hållar utveckling:

  • Ekologiska och miljömässiga
  • Den ekonomiska
  • Den sociala

I samhället agerar vi som en pålitlig och långsiktig aktör inom bostads- och husbranschen, där vi bidrar till en aktiv, inkluderande och hållbar samhällsutveckling. Vårt samhällsengagemang sträcker sig således även utanför fabrikens väggar och genom att engagera sig i och stötta föreningar och organisationer vill vi vara med att bevara och vidareutveckla förutsättningarna att ge människor en motiverande och meningsfylld fritid.

Vår strävan

Kvalitet och en god arbetsmiljö är tätt sammankopplade. Våra medarbetare är kärnan i vår produktion. Vi arbetar med kvalitetssäkring genom att sätta konkreta och mätbara mål som vi kontunuerligt följer upp. 

 

Vi strävar efter ständig förbättring och en alltmer resurseffektiv produktion. Allt för att bättre bidra till en hållbar värld och mer nöjda kunder.

MILJÖ

Precis som våra hus är byggda med kvalitet och omtanke, hållbara för generationer framåt ska vi agera på marknaden och i samhället. Det vi gör idag ska gynna både oss och vår omvärld, samtidigt som vi ska handla på sådant vis att vi hushåller med våra resurser och lämnar minimalt avtryck i de ekolgiska systemen. Miljötänket är ständigt närvarande och har lett till att Anebyhusgruppen kan återvinna i princip allt material.

När det gäller vår avfallshantering och återvinning av material samarbetar vi med Stena recycling. Vårt mål är att minimera spill samt att vårt avfall ska återvinnas i möjligaste mån och att andelen deponi och farligt avfall ska reduceras till ett minimum.

Vi planerar för en ISO certifiering enligt ISO 14001 under hösten. Som ett led i detta har vi ett samarbete med Chemgroup där vi hela tiden arbetar med att byta ut kemikalier mot det mest miljövänliga alternativet. Vi har valt ut fyra mål som vi vill arbeta lite extra med att minska vår miljöpåverkan inom:

  • Transporter
  • Energiförbrukning
  • Avfall
  • Kemikalier

Intresseanmälan tomt

*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Beställ katalog

Ange län och kommun där du är intresserad av att bygga och vilken katalog du vill beställa.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att beställa vår katalog accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan till tomtkö

Jag vill få mer information om kommande tomter i mitt område.

*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan tomtförsäljning

Jag vill veta mer om hur Anebyhusgruppen kan hjälpa mig att sälja mark.

Ange län och kommun för marken som ska säljas.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Surewood Industries och dess bolags ambition är att ha en hög transparens och ett gott utvecklat system för att både anmäla och hantera eventuella oegentligheter eller misstanke om sådana. Genom detta förhållningssätt och att tillhandahålla ett Whistleblowersystem minimera vi risker som allvarligt kan skada företaget, organisationen eller dess medarbetare.

För anmälan avseende verksamhet som rör Anebyhusgruppen kan du antingen använda det här formuläret eller maila till whistleblower@surewood.se. Formuläret gör att du kan lämna ditt meddelande anonymt och du så önskar. Tänk dock på att så tydligt som möjligt beskriva ärendet du vill uppmärksamma.

Vi tackar för ditt engagemang!

*Obligatoriska uppgifter

Felanmälan

Accepterade filformat: .pdf, .png, .jpeg, .jpg, .xls, .xlsx, .txt, .docx, .zip
*Obligatoriska uppgifter

Genom att använda vår hemsida accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter
x