Styckehusproduktionen

Kraftiga kostnadsökningar tvingar till neddragningar inom styckehusproduktionen

Anebyhusgruppen har, precis som resten av Sveriges drygt 100 småhustillverkare, på kort tid drabbats av mycket stora kostnadsökningar samtidigt som det uppstått störningar i materielleveranser. Småhustillverkare är, enligt lag, förhindrade att höja priserna på ingångna avtal med privatpersoner, vilket gör att Anebyhusgruppen förlorar pengar på de hus som levereras. Samtidigt så har även Anebyhusgruppens kunder påverkats negativt av stigande räntor, el-, bränsle- och matpriser vilket sammantaget bidragit till en kraftigt minskad efterfrågan på hus.

25 AUGUSTI 2022.

Konsekvensen av detta är att Anebyhusgruppen beslutat att avveckla produktionen av kundunika styckehus, vilket leder till en övertalighet främst på tjänstemannasidan men även till viss del på kollektivsidan. Anebyhusgruppen kommer i första hand att dra ner på inhyrd personal men det kommer även att bli neddragningar av egen personal. Anebyhusgruppen har därför lagt in ett varsel och bedömer övertaligheten till uppemot 75 personer. Detaljer och tidplan kring detta kommer att utformas under den närmsta månaden i samverkan med våra lokala fackföreningar.

”Just nu måste vi fatta många tuffa beslut som påverkar våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Samtidigt är jag övertygad om att styckehusaffären kommer att repa sig framöver då det råder fortsatt brist på småhus. Anebyhusgruppens mål är att vara en ledande aktör på marknaden men för att bibehålla och i förlängningen även förstärka denna position måste vi i grunden förändra på vilket sätt vår styckehusaffär är uppbyggd”, säger Fredrik Anheim, VD Anebyhusgruppen.

Verksamheten i Affärsområde B2B, som jobbar mot kommersiella kunder, förblir opåverkat och fortsätter som tidigare. Produktionen av våra standardiserade styckehus berörs inte heller av några produktionsneddragningar. Anebyhusgruppen kommer också att öka sina utvecklingsinsatser mot mer standardiserade och industrialiserade styckehus.

”Vi ser att det på lång sikt finns ett fortsatt stort behov av Anebyhusgruppens produkter på marknaden. Med en hög industrialiserings- och standardiseringsgrad så kommer vi att kunna sänka våra kostnader och samtidigt höja kvalitén, vilket i slutändan kommer gynna våra kunder”, säger Ann-Louice Windblixt, Affärsområdeschef Styckehus.

Kunder som har beställt ett styckehus och som påverkas av detta beslut kommer inom kort att kontaktas av någon ifrån Anebyhusgruppen.

Hurra, {} tillagd som favorit!

Du hittar alla favoriter i menyn

{} är borttagen som favorit

Du hittar alla favoriter i menyn