Företagsrekonstruktion

Anebyhusgruppen har beviljats företagsrekonstruktion

Växjö tingsrätt har beviljat Anebyhusgruppens ansökan om företagsrekonstruktion. Att ansöka om rekonstruktion är en åtgärd bolaget beslutat för att undvika konkurs och samtidigt skapa andrum för att kunna ställa om verksamheten mot lönsamhet.

23 JANUARI 2023


- Vi har under hösten arbetat hårt med att anpassa oss till ett väsentligt försämrat marknadsläge. Inledningsvis påverkades vi av en kraftigt försämrad orderingång från privatpersoner och när vi nu ser att även våra kommersiella kunder skjuter fram sina avrop på obestämd tid så har vi hamnat i en situation där vi tvingas ansöka om rekonstruktion,
säger Fredrik Anheim, VD för Anebyhusgruppen.

Anebyhusgruppen har hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av snabba och extremt kraftiga prisökningar på material och entreprenader i kombination med de leveransproblem som uppstått på grund av pandemin och kriget i Ukraina. När kriget i Ukraina startade och inflationen samt räntehöjningarna tog fart så minskade dessutom orderingången kraftigt inom de båda affärsområdena, B2C och B2B.

- Nu kommer vi att använda den här tiden till att ställa om verksamheten och sälja in nya produkter som är bättre anpassade till det rådande marknadsläget. Vi håller på att utveckla produkter för flerfamiljshus upp till 4 våningar med fokus på hyresrätter. Vi har också på kort tid tagit fram lägenhetsprodukter för flerfamiljshus upp till 2 våningar som vi nu erbjuder på marknaden, säger Fredrik Anheim.

En förutsättning för att bli beviljad en företagsrekonstruktion idag är att man kan visa på en långsiktig överlevnadsförmåga och lönsamhet, vilket bolaget har både historiskt och för framtiden.

- Vi tror fortfarande starkt att behovet av våra produkter finns, samtidigt ser vi idag en marknadsnedgång som är oerhört svår att hantera givet alla förutsättningar. Detta är såklart ett tungt men också nödvändigt beslut för att kunna rädda bolaget och skapa en långsiktigt hållbar utveckling för den framtida marknaden, säger Johan Enocsson, ägare till Surewood, koncernen där Anebyhusgruppen ingår.

Berörda kunder och leverantörer kommer att kontaktas inom en snar framtid.

Hurra, {} tillagd som favorit!

Du hittar alla favoriter i menyn

{} är borttagen som favorit

Du hittar alla favoriter i menyn