Villkor & rättigheter

Anebyhus vill dela med sig av bilder från de kunder som bygger Anebyhus för att inspirera fler som bygger eller funderar på att bygga hus. Därför kan vi komma att fråga dig om vi får posta er bild i någon av våra sociala kanaler eller publicera dem på vår hemsida. Bilderna kan komma att användas även i nyhetsbrev och dylikt.

Genom att svara OK i ett meddelande gällande en bild/bilder som Anebyhusgruppen efterfrågat godkänner du följande:

  • Du tillhandahåller Anebyhusgruppen, org nummer 556321-2793 en icke exklusiv, royaltyfri licens att använda, på något sätt som bestäms av Anebyhusgruppen och utan skyldigheter gentemot dig, att använda dina bilder i deras marknadsföring och/eller reklam, inklusive bland annat att rätten att återpublicera, ändra och redigera dina foton. Dessutom ger du Anebyhusgruppen ditt samtycke till att använda bilder där du kan identifieras för marknadsförings- och/eller reklamändamål, enligt SW: Lag om namn och bild i reklam (1978:800).

  • Du intygar och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till det material du har skickat in och att du har tillstånd från alla personer som visas i bilderna. Dessutom intygar du att du är en individ (dvs. inte ett företag) och att Anebyhusgruppen användning av bilderna inte bryter mot någon tredje parts rättigheter eller någon lag.

  • Härmed frigör du Anebyhusgruppen från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och frigör och samtycker till att hålla Anebyhusgruppen och alla personer som agerar för Anebyhusgruppen från anspråk (inklusive anspråk från tredje part), skulder oavsett natur, i samband med användning av bilderna som beskrivs ovan.

  • Svensk lag reglerar dessa villkor, där behöriga domstolar i Sverige ska ha exklusiv behörighet för varje tvist som uppstår på grund av dem. Du kan alltid kontakta oss med frågor om våra tjänster eller om dataskydd: gdpr@anebyhusgruppen.se

  • Anebyhusgruppen strävar efter att alltid behandla personuppgifter inom EU/EES. Informationen kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. I dessa fall vidtar Anebyhusgruppen alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

  • Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till att dela dina bilder med Anebyhusgruppen, måste du kontaktar oss genom att mejla till  gdpr@anebyhusgruppen.se.

Beställ katalog

Ange län och kommun där du är intresserad av att bygga och vilken katalog du vill beställa.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att beställa vår katalog accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan till tomtkö

Jag vill få mer information om kommande tomter i mitt område.

*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan tomtförsäljning

Jag vill veta mer om hur Anebyhusgruppen kan hjälpa mig att sälja mark.

Ange län och kommun för marken som ska säljas.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Surewood Industries och dess bolags ambition är att ha en hög transparens och ett gott utvecklat system för att både anmäla och hantera eventuella oegentligheter eller misstanke om sådana. Genom detta förhållningssätt och att tillhandahålla ett Whistleblowersystem minimera vi risker som allvarligt kan skada företaget, organisationen eller dess medarbetare.

För anmälan avseende verksamhet som rör Anebyhusgruppen kan du antingen använda det här formuläret eller maila till whistleblower@surewood.se. Formuläret gör att du kan lämna ditt meddelande anonymt och du så önskar. Tänk dock på att så tydligt som möjligt beskriva ärendet du vill uppmärksamma.

Vi tackar för ditt engagemang!

*Obligatoriska uppgifter

Felanmälan

Accepterade filformat: .pdf, .png, .jpeg, .jpg, .xls, .xlsx, .txt, .docx, .zip
*Obligatoriska uppgifter

Genom att använda vår hemsida accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter
x