Byggprojekt

Lyckat samarbete bakom unikt projekt

Framtidens fastighetsbolag och en framåtskridande hustillverkare. Samarbetet mellan Framfast och Anebyhusgruppen börjar ge eko i Sverige. Som i Strängnäs, där välplanerade kedjehus med putsade fasader byggs kring en rundformad tomt i ett unikt projekt.

Framfast grundades 2011 med målet att bli ett ledande fastighetsbolag inom bostadsutveckling i tillväxtkommuner runt om i Sverige. Sedan starten har föret­aget ägt hyresfastigheter, konverterat kontor till bostäder och utvecklat flerbostadshus. I marknadsföringen beskriver sig Framfast som framtidens fastighetsbolag.

– Vi försöker vara en bostadsutvecklare som tänker lite annorlunda än de större bolagen. Vår affärsidé är att erbjuda en bostadsprodukt som människor faktiskt har råd och bo i. Samtidigt är kvalitet, bra energiförbrukning och miljömedvetenhet något som vi är noggranna med och det är nyckeln till att vara en bostadsutvecklare för framtiden, säger Sebastian Stehlin, vd för Framfast.

Hur viktigt är det för er att jobba och samarbeta med hustillverkare som också tänker ”framåt”?

– Väldigt viktigt, som utvecklare måste vi tänka framåt och anpassa våra produkter efter bostadsmarknaden. Vi upplever Anebyhusgruppen som en ledande aktör i att vara, just, framåtskridande.

RUNDA BYN

2017 har Framfast och Anebyhusgruppen varit involverade i projektet Runda Byn i Strängnäs, ett projekt som beskrivs som unikt.

– Det byggs kring en rundformad tomt och i mitten finns en lekplats. Projektet ställer stora krav på entreprenören och vi har jobbat hårt tillsammans för att kunna möta kommunens krav på hur de utformat detaljplanen, säger Sebastian Stehlin.

BRF Runda Byn ligger i ett uppbyggt bostadsområde med centralt läge i Strängnäs. Bostadsgästerna har tio minuters gångväg till centrumkärnan och hamnen där det finns flertalet restauranger.

– Vi har valt att satsa på uteslutande kedje­hus som är sammankopplade via förråd. Det är välplanerade kedjehus med putsade fasader i olika kulörer. Med tanke på att tomten är rund får inget hus bättre utsikt än någon annan. Att dessutom kunna få bygga bostäder som riktar sig till den yngre familjen och att det redan finns en kommunal liten lekplats i mitten av tomten är något som uppskattas.

Hur tänker och resonerar ni när ni väljer leverantör av husen, vilka parametrar är viktigast?

– För oss är stabilitet och leveransförmåga det viktigaste. Vi som utvecklare vill känna oss trygga med den leverantör som skall uppföra projekten. Tryggheten är viktig när det gäller framförallt finansiell stabilitet.

 Uppfyller Anebyhusgruppen de kriterier ni söker hos en leverantör?

 – Vi tycker absolut att Anebyhusgruppen uppfyller dessa kriterier på ett utomordentligt sätt. Samarbetet känns väldigt bra hittills.

Hur går ni tillväga när ni exploaterar ett område?

 – Generellt köper vi enbart färdigexploaterad mark, vilket innebär att det redan finns en färdig detaljplan. Därefter tar vi fram en bostadsmodell som stämmer överens med planen och inhämtar entreprenadkostnad. När kostnaden är känd så sätter vi samma prospekt och säljer ut 90 procent av bo­städerna till köpare i en bostadsrättsförening och därefter beslutas om byggstart, säger Sebastian Stehlin.

 Runda Byn är Framfast första projekt tillsammans med Anebyhusgruppen – men knappast det sista.

– Vi har betydligt fler projekt på gång i bland annat Strängnäs. Utöver det tittar vi på ytterligare projekt i både Strängnäs och andra städer där vi tror att våra bostäder kan efterfrågas. 

Beställ katalog

Ange län och kommun där du är intresserad av att bygga och vilken katalog du vill beställa.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att beställa vår katalog accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan till tomtkö

Jag vill få mer information om kommande tomter i mitt område.

*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan tomtförsäljning

Jag vill veta mer om hur Anebyhusgruppen kan hjälpa mig att sälja mark.

Ange län och kommun för marken som ska säljas.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Surewood Industries och dess bolags ambition är att ha en hög transparens och ett gott utvecklat system för att både anmäla och hantera eventuella oegentligheter eller misstanke om sådana. Genom detta förhållningssätt och att tillhandahålla ett Whistleblowersystem minimera vi risker som allvarligt kan skada företaget, organisationen eller dess medarbetare.

För anmälan avseende verksamhet som rör Anebyhusgruppen kan du antingen använda det här formuläret eller maila till whistleblower@surewood.se. Formuläret gör att du kan lämna ditt meddelande anonymt och du så önskar. Tänk dock på att så tydligt som möjligt beskriva ärendet du vill uppmärksamma.

Vi tackar för ditt engagemang!

*Obligatoriska uppgifter

Felanmälan

Accepterade filformat: .pdf, .png, .jpeg, .jpg, .xls, .xlsx, .txt, .docx, .zip
*Obligatoriska uppgifter

Genom att använda vår hemsida accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter
x