HÅLLABRHET

100 TRÄD BLIR HUS

Från växande gran till färdigt hus på mindre än ett år. Anebyhus har tillverkat trähus i 75 år. De har full koll på timrets väg från skogen till drömhemmet.

I skogarna på höglandet i Småland växer grundmaterialet för alla hus som Anebyhusgruppen tillverkar. Här är jordmånen lämplig för granskog och höjden över havet gör att träden växer långsamt och får hög hållfasthet. I den småländska skogen står träden tätt, vilket gör att de får färre grenar och kvistar som kan ge skador i timret.

När granarna växt i cirka 70 år avverkas de och blir till timmer i ett sågverk. Timmer som används i husbyggen har många krav på sig. Det ska ha en viss hållfasthet och tåla ett visst tryck. Det finns också krav på hur mycket fukt det ska vara i virket när det levereras till fabriken. Gran från Småländska höglandet fungerar bra till både konstruktionsvirke och fasadpanel.
- Trä är ett unikt material med många fantastiska egenskaper. Ingen träbit är den andra lik. Det är verkligen ett levande material, säger Martin Ejermark, inköps- och logistikchef på Anebyhus.

 

MÅNGA KRAV PÅ VIRKET

Till ett normalstort hus går det åt ungefär 100 träd. Allt på trädet används inte till husbyggen, utan delar av granarna blir till bland annat massaved. När virket kommer till Anebyhusgruppens fabrik i Åseda har konstruktionsavdelningen redan ritat upp huset och skapat konstruktionsritningar. I fabriken byggs huset sedan i storblock. Anebyhus gör klart så mycket som möjligt i fabriken där miljön är torr och kontrollerad, vilket minskar risken för bland annat fuktskador.
- Vi använder spikportaler i fabriken. Det är en maskin som trycker in spiken i brädorna. Maskinen gör att spikarna hamnar exakt där de ska vara och med rätt tryck. Det ger en bättre kvalité och minskar risken för sprickor, fortsätter Martin Ejermark.

I fabriken görs väggarna helt klara med färdigmonterade fönster, två lager isolering och utrymme för elinstallation och eventuella andra installationer inne i väggarna. Det minskar risken för att det blir hål i fuktspärren när installationer senare monteras på plats. Panelen på husen är målade två gånger när väggarna lämnar fabriken. De nya husägarna behöver därför bara måla huset en gång. Även takstolarna tillverkas i Åseda fabriken av rejält virke som säkerställer att huset står kvar även en snörik vinter när mycket snö lägger sig på taket.


ALLT MER TILLVERKAS I FABRIK

När husdelarna efter fyra till fem månader lämnar fabriken har grunden till huset gjorts klar på plats. Det gör att huset kan resas och bli tätt på bara några dagar.
- Vi ser en tydlig trend i att allt mer görs i fabrik. Genom att tillverka så mycket som det går i en torr och kontrollerad miljö får vi som husfabrikanter större kontroll på processen. Förr byggde man hela husen på plats, men nu gör vi allt mer i fabrik.


ÅTERPLANTERING UNDER JUBILEUMSÅRET

Som hustillverkare har vi goda möjligheter att bidra till en hållbar värld. Anebyhusgruppen jobbar aktivt för att minska svinnet, göra klimatsmarta val och öka kvaliteten för att framtidens hus ska vara hållbara i generationer. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi att i slutet av vårt jubileumsår 2020 återplantera träd för varje hus som byggts. Skogen är navet och hjärtat i vårt arbete och därför ser vi det som en självklarhet att se till att denna råvara återplanteras och förnyas. 

Beställ katalog

Ange län och kommun där du är intresserad av att bygga och vilken katalog du vill beställa.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att beställa vår katalog accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan till tomtkö

Jag vill få mer information om kommande tomter i mitt område.

*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan tomtförsäljning

Jag vill veta mer om hur Anebyhusgruppen kan hjälpa mig att sälja mark.

Ange län och kommun för marken som ska säljas.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Surewood Industries och dess bolags ambition är att ha en hög transparens och ett gott utvecklat system för att både anmäla och hantera eventuella oegentligheter eller misstanke om sådana. Genom detta förhållningssätt och att tillhandahålla ett Whistleblowersystem minimera vi risker som allvarligt kan skada företaget, organisationen eller dess medarbetare.

För anmälan avseende verksamhet som rör Anebyhusgruppen kan du antingen använda det här formuläret eller maila till whistleblower@surewood.se. Formuläret gör att du kan lämna ditt meddelande anonymt och du så önskar. Tänk dock på att så tydligt som möjligt beskriva ärendet du vill uppmärksamma.

Vi tackar för ditt engagemang!

*Obligatoriska uppgifter

Felanmälan

Accepterade filformat: .pdf, .png, .jpeg, .jpg, .xls, .xlsx, .txt, .docx, .zip
*Obligatoriska uppgifter

Genom att använda vår hemsida accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter
x