Hållbarhet

Hållbarhet i vår produktion

Verksamhetens tillväxt ska ske på ett affärsmässigt, sunt och hållbart sätt där produktion, arbetsglädje och medarbetarskap går hand i hand.

Med en långsiktighet och en omtanke för våra kunder använder vi oss av noggrant utvalda material och komponenter. Kvalitetsbristkostnader, energiförbrukning och avfallsåtervinning är våra största KPI:er.

HÅLLBARHET I VÅR PRODUKTION

Inom vår produktion har vi valt ut fyra mål som vi vill arbeta lite extra med att minska vår miljöpåverkan inom: Energiförbrukning, Avfall & återvinning, Transporter och Kemikalier.

Energi

ENERGIFÖRBRUKNING

Vi strävar efter ständiga förbättringar och en alltmer resurseffektiv produktion. Under år 2021 lyckades vi återvinna energi jämfört med 63 848 kg CO².

 

Besparingar av CO²-utsläpp i vår produktion motsvarar en årlig uppvärmning av 431 medelstora villor eller 4842 bilresor mellan Stockholm och Köpenhamn.

Avfall

AVFALL & ÅTERVINNING

När det gäller avfallshantering och återvinning av material samarbetar vi med Stena Recycling. Vårt mål är att minimera spill, att vårt avfall ska återvinnas i största möjligaste mån och att andelen deponi och farligt avfall ska reduceras till ett minimum. 2021 ökade vi mängden återvunnet material med 43% jämfört med föregående år.

 

För att öka engagemanget hos våra medarbetare har vi haft workshops med fokus på miljö och våra miljömål. Samtliga medarbetare har genomgått en avfallsutbildning.

Transport

Transporter

Att minska miljöpåverkan av transporter arbetar vi aktivt med att bättre planera transporter och mäta vårt miljöavtryck.

Samarbete med Chemgroup

Kemikalier

Vi har ett samarbete med Chemgroup där vi hela tiden arbetar med att byta ut kemikalier mot det mest miljövänliga alternativet. Fokus blir mer och mer mot miljövänliga produkter genom en träbaserad verksamhet, med långsiktiga beslut i grunden. Vi har implementerat ett kemikaliehanteringssystem och system för lagkrav och lagefterlevnad.

Målsättning

FN:s Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt utifrån FN:s Agenda 2030.

 

Anebyhusgruppen har valt att fokusera på målen för:

 • God hälsa & välbefinnande (3)
 • Jämställdhet (5)
 • Hållbara städer & samhällen (11)
 • Hållbar konsumtion & produktion (12)
 • Ekologisk & biologisk mångfald (15)
Energi

ENERGIFÖRBRUKNING

Vi strävar efter ständiga förbättringar och en alltmer resurseffektiv produktion. Under år 2021 lyckades vi återvinna energi jämfört med 63 848 kg CO².

 

Besparingar av CO²-utsläpp i vår produktion motsvarar en årlig uppvärmning av 431 medelstora villor eller 4842 bilresor mellan Stockholm och Köpenhamn.

Avfall

AVFALL & ÅTERVINNING

När det gäller avfallshantering och återvinning av material samarbetar vi med Stena Recycling. Vårt mål är att minimera spill, att vårt avfall ska återvinnas i största möjligaste mån och att andelen deponi och farligt avfall ska reduceras till ett minimum. 2021 ökade vi mängden återvunnet material med 43% jämfört med föregående år.

 

För att öka engagemanget hos våra medarbetare har vi haft workshops med fokus på miljö och våra miljömål. Samtliga medarbetare har genomgått en avfallsutbildning.

Transport

Transporter

Att minska miljöpåverkan av transporter arbetar vi aktivt med att bättre planera transporter och mäta vårt miljöavtryck.

Samarbete med Chemgroup

Kemikalier

Vi har ett samarbete med Chemgroup där vi hela tiden arbetar med att byta ut kemikalier mot det mest miljövänliga alternativet. Fokus blir mer och mer mot miljövänliga produkter genom en träbaserad verksamhet, med långsiktiga beslut i grunden. Vi har implementerat ett kemikaliehanteringssystem och system för lagkrav och lagefterlevnad.

Målsättning

FN:s Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt utifrån FN:s Agenda 2030.

 

Anebyhusgruppen har valt att fokusera på målen för:

 • God hälsa & välbefinnande (3)
 • Jämställdhet (5)
 • Hållbara städer & samhällen (11)
 • Hållbar konsumtion & produktion (12)
 • Ekologisk & biologisk mångfald (15)
Energi

ENERGIFÖRBRUKNING

Vi strävar efter ständiga förbättringar och en alltmer resurseffektiv produktion. Under år 2021 lyckades vi återvinna energi jämfört med 63 848 kg CO².

 

Besparingar av CO²-utsläpp i vår produktion motsvarar en årlig uppvärmning av 431 medelstora villor eller 4842 bilresor mellan Stockholm och Köpenhamn.

Avfall

AVFALL & ÅTERVINNING

När det gäller avfallshantering och återvinning av material samarbetar vi med Stena Recycling. Vårt mål är att minimera spill, att vårt avfall ska återvinnas i största möjligaste mån och att andelen deponi och farligt avfall ska reduceras till ett minimum. 2021 ökade vi mängden återvunnet material med 43% jämfört med föregående år.

 

För att öka engagemanget hos våra medarbetare har vi haft workshops med fokus på miljö och våra miljömål. Samtliga medarbetare har genomgått en avfallsutbildning.

Transport

Transporter

Att minska miljöpåverkan av transporter arbetar vi aktivt med att bättre planera transporter och mäta vårt miljöavtryck.

Samarbete med Chemgroup

Kemikalier

Vi har ett samarbete med Chemgroup där vi hela tiden arbetar med att byta ut kemikalier mot det mest miljövänliga alternativet. Fokus blir mer och mer mot miljövänliga produkter genom en träbaserad verksamhet, med långsiktiga beslut i grunden. Vi har implementerat ett kemikaliehanteringssystem och system för lagkrav och lagefterlevnad.

Målsättning

FN:s Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt utifrån FN:s Agenda 2030.

 

Anebyhusgruppen har valt att fokusera på målen för:

 • God hälsa & välbefinnande (3)
 • Jämställdhet (5)
 • Hållbara städer & samhällen (11)
 • Hållbar konsumtion & produktion (12)
 • Ekologisk & biologisk mångfald (15)

Certifieringar

 • ISO 14001

  Verksamheten har ett miljöledningssystem som är i enlighet med ISO 14001 standarden. ISO 14001 är en internationellt accepterad miljöledningsstandard. Genom att arbeta i enligt med standarden så tar vi ansvar för vår miljöpåverkan.

 • ISO 9001

  Arbetet mot en certifiering enligt ISO 9001 är pågående. Tack vare detta arbete tror vi att vi kommer att minska våra kvalitetsbristkostnader samt öka kundnöjdheten.

 • FSC (Forest Stewardship Council)

  Vi är certifierade enligt FSC® Det innebär att vi följer internationella standarder för skogsbruk och spårbarhet. Råvaran kommer i många fall från certifierade svenska skogar. På så sätt verkar vi för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

 • PFEC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

  PFEC är ett globalt skogscertifieringssystem. Vi är PFEC-certifierade vilket innebär att vi garanterar att uppfylla kvalitetskrav enligt en standard. För kunder och allmänheten har vi PEFC-certifierad råvara och garanterar att våra träbaserade produkter kommer från hållbart brukade skogar.

 • RISE

  Våra väggelement är certifierade enligt RISE.

 • CE

  Våra takstolar är CE-märkta.

 • ISO 14001

  Verksamheten har ett miljöledningssystem som är i enlighet med ISO 14001 standarden. ISO 14001 är en internationellt accepterad miljöledningsstandard. Genom att arbeta i enligt med standarden så tar vi ansvar för vår miljöpåverkan.

 • ISO 9001

  Arbetet mot en certifiering enligt ISO 9001 är pågående. Tack vare detta arbete tror vi att vi kommer att minska våra kvalitetsbristkostnader samt öka kundnöjdheten.

 • FSC (Forest Stewardship Council)

  Vi är certifierade enligt FSC® Det innebär att vi följer internationella standarder för skogsbruk och spårbarhet. Råvaran kommer i många fall från certifierade svenska skogar. På så sätt verkar vi för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

 • PFEC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

  PFEC är ett globalt skogscertifieringssystem. Vi är PFEC-certifierade vilket innebär att vi garanterar att uppfylla kvalitetskrav enligt en standard. För kunder och allmänheten har vi PEFC-certifierad råvara och garanterar att våra träbaserade produkter kommer från hållbart brukade skogar.

 • RISE

  Våra väggelement är certifierade enligt RISE.

 • CE

  Våra takstolar är CE-märkta.

Hållbarhet

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer här
Hurra, {} tillagd som favorit!

Du hittar alla favoriter i menyn

{} är borttagen som favorit

Du hittar alla favoriter i menyn