Hållbara hus

Rejäla hus byggda för generationer

Som hustillverkare har vi goda möjligheter att bidra till en hållbar värld. Vilka val har vi på Anebyhusgruppen gjort och vad kan du som kund göra för att bygga ett mer hållbart hem?

Miljövänligt byggande

Miljövänligt byggande innebär att ha en helhetssyn i miljötänket, där materialval, energianvändning och miljöpåverkan i produktionen samsas.

Anebyhusgruppen har ett miljöledningssystem som är i enlighet med ISO 14001-standarden och som lägger fokus på hela verksamhetens miljöpåverkan. Det är precis det vi menar när vi pratar om helhetssyn - vi fokuserar på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra och trivs, ständigt förbättrar resurseffektiviteten och jobbar med att minska materialspill, säkerställer att klimatpåverkan mäts och tar ansvar för hållbarhet på ett konsekvent sätt.

- I grunden är ett hus hållbart om huset byggs för att användas en längre tid, stommen ska kunna stå i minst 100 år, vilket gamla byggnadsregler hade som mål. Dagens stommar ska vid rätt utförande kunna stå ännu längre än så. Utöver stommen ska material och utförande väljas så att långa cykler på utbyte av material och underhållsintervallen eftersträvas, säger Pierre Arvidsson, teknikansvarig på Anebyhusgruppen.

Produktionen

Vi bygger i massivträ och virket vi använder kommer från certifierat hållbart skogsbruk. Trä som byggmaterial har låg klimatpåverkan om det används på rätt sätt - det är nästintill koldioxidneutralt och ger en ren bostadsmiljö. På Anebyhusgruppen använder vi endast svenskproducerat trä från de småländska skogarna samt Mellansverige.

Vi bygger klart en så stor del av huset som det är möjligt i fabriken där miljön är torr och kontrollerad, vilket minskar risken för bland annat fuktskador. 

Väggarna görs helt klara i fabriken med färdigmonterade fönster. Först monterar vi en 195 mm tjock isolering med fuktspärren innanför. Därefter sätter vi ytterligare ett lager isolering på 45 mm med plats för el och ledningar. Detta minskar risken för hål i fuktspärren när installationer senare monteras på plats. Utanför isoleringen lägger vi en tjock impregnerad träfiberskiva vilket motsvarar 10 mm värmeisolering och vindskyddsduk, istället för bara en tunn vindskyddsduk som är det vanliga. Även takstolarna tillverkas av rejält virke i Åsedafabriken. Bärande takstolar dimensioneras enligt riktlinjerna så att klara även en snörik vinter med en tung snöbelastning.

Uppvärmning och ventilation

Ett bra klimatskal står emot vädret på utsidan och håller en sund luftkvalitet på insidan i samband med ventilationsaggregatet. Våra väggelement testas mot olika väderförhållanden för att säkerställa klimatbeständighet och vi använder fönster med lågt U-värde vilket bidrar till energieffektiv uppvärmning.

- Att använda en modern värmepump är ett av de mest energieffektiva sätten att värma en bostad på och den orsakar dessutom mindre koldioxidutsläpp än traditionell uppvärmning med fossila bränslen. Detta ger en god ekonomi och sparar miljön för såväl dagens konsumenter som för kommande generationer. Kombinerat med vattenburen golvvärme ger det också ett behagligt inomhusklimat, förklarar Martin Ejermark, operativ chef på Anebyhusgruppen.

Vi märker inte riktigt när koldioxidhalten ökar inomhus, vi blir bara tröttare. Ett bra ventilationssystem reglerar och bibehåller god luftkvalitet samt håller borta farliga partiklar som finns i utemiljön på grund av bland annat trafik och industri. Dessutom kan den minska besvär av astma och allergier.

Miljövänliga val

De flesta husen från Anebyhusgruppen kan beskrivas som lågenergihus utifrån deras energiredovisning. Att bygga ett energieffektivt hus handlar även om att välja rätt planlösning som passar familjens livsstil, ett väl genomfört utförande, lufttäthet, smarta funktioner som de boende kan använda och ett genomtänkt val med antal fönster och storlek på dessa.

Alla Anebyhusgruppens hus byggs förberedda för montage av solceller, som finns som ett tillval. Förberedelser görs även för enkel montering av laddbox. När det kommer till inredningsval erbjuder Anebyhusgruppen vitvaror med låg energiförbrukning. Under 2020 adderade vi även en hållbarhetssymbol till specifikt utvalda tillval på vår Fokusserie som idag står för tillval som är granskade och listade enligt Svanens krav på hållbara material i byggnader.

Det finns mycket energi att spara genom att göra flera smarta val, stora som små, som tillsammans har en betydande påverkan på dig, din familj och ditt framtida hus.

Hållbarhetsrapport

Vill du läsa mer kring vårt hållbarhetsarbete? Ta del av vår hållbarhetsrapport.

Läs vår hållbarhetsrapport här

Hållbarhetspolicy

Vill du veta mer om vår koncerns hållbarhetspolicy? Läs Surewood Industries hållbarhetspolicy.

Läs vår hållbarhetspolicy här
Hurra, {} tillagd som favorit!

Du hittar alla favoriter i menyn

{} är borttagen som favorit

Du hittar alla favoriter i menyn