Hållbarhet

Ett hållbart hus

ETT HÅLLBART HUS

Som hustillverkare har vi goda möjligheter att bidra till en hållbar värld. Våra hus är byggda med kvalitet och omtanke, hållbara för generationer framåt.

Helhetssyn

Ansvarsfull byggande

Miljömedvetet byggande innebär att ha en helhetssyn där materialval, energianvändning och produktionens miljöpåverkan samsas. Anebyhusgruppen har ett miljöledningssystem som är i enlighet med ISO 14001-standarden och som lägger fokus på hela verksamhetens miljöpåverkan. Vi fokuserar på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra och trivs, ständigt förbättrar resurseffektiviteten, samt säkerställer att klimatpåverkan mäts på ett konsekvent sätt.

Ett hållbart hus

Hus som håller genom generationer

I över 75 år har vi ritat, konstruerat och byggt hus som blivit hem för tusentals familjer landet över. Trä är det genomgående materialet i alla våra hus. Förutom att trä är förnyelsebart binder det koldioxid i husets väggar och golv. Virket vi använder består av furu som vuxit på det småländska höglandet inte långt från våra husfabriker.

 

Vi jobbar aktivt för att göra klimatsmarta val och öka kvaliteten. På så sätt ser vi till att ditt hus håller generation efter generation. Hus som står kvar och ändras med familjen genom generationer är de bästa husen. Det är hållbar och sliter mindre på jordens resurser.

Materialval

Hållbara materialval

Vi är certifierade enligt FSC® vilket innebär att vi följer internationella standarder för skogsbruk och spårbarhet. Att välja trä som byggmaterial är nästintill koldioxidneutralt och ger en ren bostadsmiljö. Vi använder trä från de småländska skogarna samt Mellansverige.

 

De flesta husen från Anebyhusgruppen kan beskrivas som lågenergihus utifrån deras energiredovisning. Att bygga ett energieffektivt hus handlar även om att välja rätt planlösning som passar familjens livsstil, ett väl genomfört utförande, lufttäthet, ett genomtänkt val med antal fönster och storlek på dessa, samt smarta funktioner som de boende kan använda. Alla elritningar för våra hus är dessutom förberedda för att installera en laddstation för elbil som ännu ett exempel.

 

Vi fortsätter fokusera på att utveckla vårt produktsortiment för att på bästa sätt kunna guida våra kunder till mer hållbara val.

Klimatbeständighet

Uppvärmning och ventilation

Ett bra klimatskal står emot vädret på utsidan och håller en sund luftkvalitet på insidan i samband med ventilationsaggregatet. Våra väggelement testas mot olika väderförhållanden för att säkerställa klimatbeständighet och vi använder fönster med lågt U-värde vilket bidrar till energieffektiv uppvärmning.

 

Vilken typ av värmesystem som ingår i ditt nya hus framgår av tecknat avtal.

Målsättning

FN:s Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt utifrån FN:s Agenda 2030.

 

Anebyhusgruppen har valt att fokusera på målen för:

 • God hälsa & välbefinnande (3)
 • Jämställdhet (5)
 • Hållbara städer & samhällen (11)
 • Hållbar konsumtion & produktion (12)
 • Ekologisk & biologisk mångfald (15)
I grunden är ett hus hållbart om huset byggs för att användas en längre tid, stommen ska kunna stå i minst 100 år, vilket gamla byggnadsregler hade som mål. Dagens stommar ska vid rätt utförande kunna stå ännu längre än så. Utöver stommen ska material och utförande väljas så att långa cykler på utbyte av material och underhålls-intervallen eftersträvas.

Pierre Arvidsson, teknikansvarig på Anebyhusgruppen

Helhetssyn

Ansvarsfull byggande

Miljömedvetet byggande innebär att ha en helhetssyn där materialval, energianvändning och produktionens miljöpåverkan samsas. Anebyhusgruppen har ett miljöledningssystem som är i enlighet med ISO 14001-standarden och som lägger fokus på hela verksamhetens miljöpåverkan. Vi fokuserar på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra och trivs, ständigt förbättrar resurseffektiviteten, samt säkerställer att klimatpåverkan mäts på ett konsekvent sätt.

Ett hållbart hus

Hus som håller genom generationer

I över 75 år har vi ritat, konstruerat och byggt hus som blivit hem för tusentals familjer landet över. Trä är det genomgående materialet i alla våra hus. Förutom att trä är förnyelsebart binder det koldioxid i husets väggar och golv. Virket vi använder består av furu som vuxit på det småländska höglandet inte långt från våra husfabriker.

 

Vi jobbar aktivt för att göra klimatsmarta val och öka kvaliteten. På så sätt ser vi till att ditt hus håller generation efter generation. Hus som står kvar och ändras med familjen genom generationer är de bästa husen. Det är hållbar och sliter mindre på jordens resurser.

Materialval

Hållbara materialval

Vi är certifierade enligt FSC® vilket innebär att vi följer internationella standarder för skogsbruk och spårbarhet. Att välja trä som byggmaterial är nästintill koldioxidneutralt och ger en ren bostadsmiljö. Vi använder trä från de småländska skogarna samt Mellansverige.

 

De flesta husen från Anebyhusgruppen kan beskrivas som lågenergihus utifrån deras energiredovisning. Att bygga ett energieffektivt hus handlar även om att välja rätt planlösning som passar familjens livsstil, ett väl genomfört utförande, lufttäthet, ett genomtänkt val med antal fönster och storlek på dessa, samt smarta funktioner som de boende kan använda. Alla elritningar för våra hus är dessutom förberedda för att installera en laddstation för elbil som ännu ett exempel.

 

Vi fortsätter fokusera på att utveckla vårt produktsortiment för att på bästa sätt kunna guida våra kunder till mer hållbara val.

Klimatbeständighet

Uppvärmning och ventilation

Ett bra klimatskal står emot vädret på utsidan och håller en sund luftkvalitet på insidan i samband med ventilationsaggregatet. Våra väggelement testas mot olika väderförhållanden för att säkerställa klimatbeständighet och vi använder fönster med lågt U-värde vilket bidrar till energieffektiv uppvärmning.

 

Vilken typ av värmesystem som ingår i ditt nya hus framgår av tecknat avtal.

Målsättning

FN:s Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt utifrån FN:s Agenda 2030.

 

Anebyhusgruppen har valt att fokusera på målen för:

 • God hälsa & välbefinnande (3)
 • Jämställdhet (5)
 • Hållbara städer & samhällen (11)
 • Hållbar konsumtion & produktion (12)
 • Ekologisk & biologisk mångfald (15)
I grunden är ett hus hållbart om huset byggs för att användas en längre tid, stommen ska kunna stå i minst 100 år, vilket gamla byggnadsregler hade som mål. Dagens stommar ska vid rätt utförande kunna stå ännu längre än så. Utöver stommen ska material och utförande väljas så att långa cykler på utbyte av material och underhålls-intervallen eftersträvas.

Pierre Arvidsson, teknikansvarig på Anebyhusgruppen

Helhetssyn

Ansvarsfull byggande

Miljömedvetet byggande innebär att ha en helhetssyn där materialval, energianvändning och produktionens miljöpåverkan samsas. Anebyhusgruppen har ett miljöledningssystem som är i enlighet med ISO 14001-standarden och som lägger fokus på hela verksamhetens miljöpåverkan. Vi fokuserar på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra och trivs, ständigt förbättrar resurseffektiviteten, samt säkerställer att klimatpåverkan mäts på ett konsekvent sätt.

Ett hållbart hus

Hus som håller genom generationer

I över 75 år har vi ritat, konstruerat och byggt hus som blivit hem för tusentals familjer landet över. Trä är det genomgående materialet i alla våra hus. Förutom att trä är förnyelsebart binder det koldioxid i husets väggar och golv. Virket vi använder består av furu som vuxit på det småländska höglandet inte långt från våra husfabriker.

 

Vi jobbar aktivt för att göra klimatsmarta val och öka kvaliteten. På så sätt ser vi till att ditt hus håller generation efter generation. Hus som står kvar och ändras med familjen genom generationer är de bästa husen. Det är hållbar och sliter mindre på jordens resurser.

Materialval

Hållbara materialval

Vi är certifierade enligt FSC® vilket innebär att vi följer internationella standarder för skogsbruk och spårbarhet. Att välja trä som byggmaterial är nästintill koldioxidneutralt och ger en ren bostadsmiljö. Vi använder trä från de småländska skogarna samt Mellansverige.

 

De flesta husen från Anebyhusgruppen kan beskrivas som lågenergihus utifrån deras energiredovisning. Att bygga ett energieffektivt hus handlar även om att välja rätt planlösning som passar familjens livsstil, ett väl genomfört utförande, lufttäthet, ett genomtänkt val med antal fönster och storlek på dessa, samt smarta funktioner som de boende kan använda. Alla elritningar för våra hus är dessutom förberedda för att installera en laddstation för elbil som ännu ett exempel.

 

Vi fortsätter fokusera på att utveckla vårt produktsortiment för att på bästa sätt kunna guida våra kunder till mer hållbara val.

Klimatbeständighet

Uppvärmning och ventilation

Ett bra klimatskal står emot vädret på utsidan och håller en sund luftkvalitet på insidan i samband med ventilationsaggregatet. Våra väggelement testas mot olika väderförhållanden för att säkerställa klimatbeständighet och vi använder fönster med lågt U-värde vilket bidrar till energieffektiv uppvärmning.

 

Vilken typ av värmesystem som ingår i ditt nya hus framgår av tecknat avtal.

Målsättning

FN:s Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt utifrån FN:s Agenda 2030.

 

Anebyhusgruppen har valt att fokusera på målen för:

 • God hälsa & välbefinnande (3)
 • Jämställdhet (5)
 • Hållbara städer & samhällen (11)
 • Hållbar konsumtion & produktion (12)
 • Ekologisk & biologisk mångfald (15)
I grunden är ett hus hållbart om huset byggs för att användas en längre tid, stommen ska kunna stå i minst 100 år, vilket gamla byggnadsregler hade som mål. Dagens stommar ska vid rätt utförande kunna stå ännu längre än så. Utöver stommen ska material och utförande väljas så att långa cykler på utbyte av material och underhålls-intervallen eftersträvas.

Pierre Arvidsson, teknikansvarig på Anebyhusgruppen

HÅLLBARHET

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer här
Hurra, {} tillagd som favorit!

Du hittar alla favoriter i menyn

{} är borttagen som favorit

Du hittar alla favoriter i menyn