Projektutveckling

B2B - Business to business

Grupphus och volymhus

Anebyhusgruppens affärsområde för B2B riktar sig emot professionella beställare inom bostadsutveckling med syfte att marknadsföra, tillverka och uppföra bostäder i småhus av trä. Vår målsättning är att med långsiktighet etablera och förvalta lönsamma relationer med beställare som delar våra värderingar.

 

Med vårt genomtänkta byggsystem producerar vi våra grupphus och volymhus utifrån tre konceptprogram, varav två är beställarexklusiva. Vårt eget koncept, Townhouse tillverkas i prefabricerade delkomponenter för att monteras ovan en gjuten betonggrund på byggplats. Det beställarexklusiva konceptet Ikano Småhus uppför vi åt Ikano Bostad på totalentreprenad och tillverkas enligt samma princip som Townhouse. Volymhuskonceptet BoKlok  3D uppför vi åt BoKlok där produkten sätts samman till högförädlade volymelement i vår egen produktionsanläggning för att på byggplats monteras ihop på en fullisolerad kantbalksgrund.

Pierre Adolfsson

Affärsområdeschef B2B

Tel:0474-488 83
Mail: pierre.adolfsson@anebyhusgruppen.se

Jonas Vittgård

Affärsutvecklare

Tel:0380-470 26
Mail: jonas.vittgard@anebyhusgruppen.se

Niclas Hoffström

Affärsutvecklare

Tel:0474-62 77 58
Mail: niclas.hoffstrom@anebyhusgruppen.se

Hurra, {} tillagd som favorit!

Du hittar alla favoriter i menyn

{} är borttagen som favorit

Du hittar alla favoriter i menyn