Vägen till ditt nya hus - steg för steg

Här berättar vi hur ett nytt hus blir till om ni väljer totalentreprenad med Anebyhusgruppen som husleverantör. Vid totalentreprenad skriver ni bara ett enda avtal – med oss. Vi ser till att allt fungerar ni kan se fram emot att flytta in i ert nya hus.

Tänk på att alla husresor är unika och att tidsangivelserna nedan enbart är uppskattningar. När ni har påbörjat just er resa kan vi ge en bättre uppskattning över tidplanen.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika stegen. 

1 Första steget

Det första steget är att bestämma om du och din familj ska bygga ett nytt hus eller köpa ett begagnat. Klart att vi som husföretag tycker att du ska välja ett nytt. Men hittar du ett hus precis där du vill bo, och det inte finns några lediga tomter i det området, är begagnat naturligtvis värt att fundera på. Fördelarna med att bygga nytt är dock många.

Med ett nybyggt hus får du en lägre fastighetsskatt, du slipper ombyggnationer och oförutsedda kostnader och framför allt blir drifts- och energikostnaderna oerhört mycket lägre. Och dagens inomhusbyggda hus har mer än någonsin att erbjuda när det gäller charm, spännande planlösningar och arkitektur.

Det är förstås en hel del att tänka på när man bygger ett nytt hus. Då är det skönt att veta att din hussäljare alltid hjälper till och ger råd genom hela processen.

2 Utgå från dina behov

Efter att du förmodligen bläddrat igenom ganska många hemsidor och kataloger sker den första personliga kontakten med ett husföretag troligtvis vid ett telefonsamtal med en hussäljare eller ett besök i ett visningshus. Men innan du kommer så långt är det viktigt att du ser över dina och din familjs behov. Börja med att lista dina absoluta krav på boendet och ta reda på hur mycket pengar ni har att lägga varje månad. Först därefter adderar du dina önskemål och drömmar.

3 Välj husleverantör

Välj ut några få husföretag som du känner att du har fått förtroende för istället för att fråga runt hos alla – och var tydlig i din förfrågan. Då får du en seriös bild av ditt husköp redan från början.

Efter en första kontakt träffar du förmodligen några olika husföretags säljare på deras respektive kontor, eller i ditt hem om det passar bättre. Då pratar ni om dina tankar och idéer och praktiska frågor som tomt och prisläge. Om allt känns bra efter det första mötet har förmodligen både du och säljaren ett antal punkter att återkomma till. Det kan till exempel handla om uppdaterade skisser och priser.

4 Tomten

Förutom själva huset är tomten avgörande för totalkostnaden. Så, var vill du bo? Centralt eller på pendlingsavstånd? Hussäljaren hjälper gärna till att hitta en tomt som stämmer med dina förutsättningar. Tänk på att en tomt som först upplevs dyr kanske är lättare att bygga på än en billigare – och då kan totalkostnaden för tomt och hus bli mer attraktiv.

När du väl har hittat din tomt kommer frågan om hur huset ska placeras. Besök gärna tomten tillsammans med både säljaren och en markentreprenör, så får du veta exakt vad du kan - och får - göra.

5 Lånelöfte

Vid nästa möte med hussäljaren får du en detaljerad produktionskostnadskalkyl som du tar med dig till din bank. Banken upprättar en boendekostnadskalkyl och ger dig besked om lån.

6 Köpevtal

Efter att du fått lånelöfte av din bank träffar du hussäljaren igen för att gå igenom eventuella frågor. Ett husköp innebär alltid att en mängd avtal, blanketter, ritningar och andra handlingar ska hanteras. Säljaren hjälper dig med detta under hela processen.

När du köper ett hus med totalentreprenad kallas köpeavtalet för entreprenadavtal, eftersom köpet även omfattar tjänster. Gå igenom avtalet noggrant. Tänk på att det är husföretaget, inte säljaren, som är motparten. Efter att du skrivit under registreras och priskontrolleras avtalet hos husföretaget. Husföretaget godkänner, skriver under och skickar, som bekräftelse, ett exemplar i retur. Först då blir avtalet bindande.

7 Nybyggnadskarta

För att kunna upprätta bygglovshandlingar behövs en karta över tomten. I områden som omfattas av detaljplanen finns ofta färdigt kartunderlag hos kommunen. Rör det sig om en nyligen avstyckad tomt, och det inte medföljer någon karta vid köpet, beställer du en från Stadsbyggnadskontoret. Hussäljaren hjälper dig med detta.

På en kopia av kartan skissar du tillsammans med säljaren in husets placering. Om huset ligger utanför detaljplanerat område kan du behöva en egen anläggning för vatten och avlopp. Säljaren hjälper dig då att ta kontakt med Miljö- och Hälsoskyddskontoret som i sin tur utreder möjligheterna.

8 Bygglovsansökan

När köpetalet är godkänt och husföretaget har fått nybyggnadskartan upprättas detaljritningar för bygglovsansökan samt köks- och badrumsritningar. Då ska allt som rör rummens storlek, planlösningen och husets placering vara bestämt.

Ska du bygga nära tomtgränsen, eller i en kulör som bryter mot områdesbestämmelserna, kan du behöva grannarnas godkännande för att få bygglovet beviljat.

En energiberäkning görs för att bestämma typ av uppvärmningslösning. Dessa handlingar sänds till dig och din säljare som kompletterar med ansökningsblanketter och kallar dig till möte för underskrift.

En komplett bygglovsansökan består av plan- och fasadritningar, situationsplan samt ansökningsblanketter för bygglov och kvalitetsansvarig. Dessa handlingar får du och din säljare från husföretaget, du skriver under och sedan ska de skickas in till kommunens bygglovsavdelning.

9 Kontrollansvarig

Som byggherre utser du en kontrollansvarig för byggnationen innan arbetet påbörjas. Boverket har en lista över godkända kontrollansvariga. Den kontrollansvarige biträder dig och ser till att samhällskravet uppfylls, deltar i möten om huset samt närvarar vid kontroller och besiktningar.

10 Bygglov beviljat

Kommunens handläggningstid för bygglov är 1-3 månader. Förskjutningar kan uppstå om huset ligger utanför detaljplanerat område eller om handläggarna har många andra projekt att ta ställning till.

Det dröjer 4-12 veckor från bygglovsansökan tills du får bygglovsbeskedet. Vad ska du göra under tiden? Ett bra förslag kan vara att välja köks- och badrumsinredning, dörrar, lister, golv, trappa med mera. Börja gärna med köket, eftersom de val du gör där ofta styr annan inredning.

När allt är klart skickar kommunen bygglovsbeskedet direkt till dig. Du kontaktar då din hussäljare som hjälper dig att göra en bygganmälan till kommunen och att anmäla en kontrollansvarig om du inte gjort det tidigare.

11 Byggnadskreditiv

För finansieringen under byggtiden lägger banken upp ett byggnadskreditiv. Lånet slutplaceras efter det att huset är färdigt och kommunen har utfärdat ett slutbevis. Som säkerhet tar banken ut en inteckning i fastigheten. Dessförinnan har banken hjälpt dig att bli lagfaren ägare av fastigheten.

12 Beställning av leverans

När du fått alla tillstånd för byggnation skriver du och hussäljaren en slutlig beställning, där allt är noggrant specificerat. Beställningen skickas till husföretaget tillsammans med byggnadskreditivet och huset planeras in i fabrikens produktion. I det här läget kan du få ett preliminärt inflyttningsdatum.

Husföretaget skickar tillbaka en signerad överenskommelse som du tar med dig till banken för att uppdatera byggnadskreditivet med den slutgiltiga kostnaden. Du får då en spärrförbindelse, som säkerställer att det finns pengar som täcker material- och byggkostnaderna. Denna skickar du in till husföretaget som garanti.

13 Projektering

Hos Anebyhus gör man nu arbetsritningar där alla dina val och eventuella ändringar finns angivna. Därefter beställs materialet, som till exempel dörrar, fönster och lister – och beroende på hur lagret ser ut hos leverantörerna tar det olika lång tid, alltifrån några veckor till några månader.

Produktionen av själva huset pågår sedan under några veckor i fabriken. Först vid en bekräftad tillverknings- och leveransorder från oss (även kallad TOLO) får ni ert bekräftade husleveransdatum.

14 Byggsamråd

Efter att du gjort bygganmälan är det dags för byggsamråd. Här träffas du, din säljare, kommunens byggnadsinspektör samt din kontrollansvarige för att gå igenom den kontrollplan som den sistnämnde har upprättat.

Kommunen är skyldig att kalla till samråd senast 3 veckor efter inlämnad bygganmälan.

Byggsamrådet är till för att redovisa för kommunen vad du ska bygga och för att säkerställa att kommunens och statens krav följs. Här visar du även upp din försäkring och din färdigställandegaranti, en försäkring som bland annat täcker kostnaderna om entreprenören går i konkurs under byggtiden. Färdigställandegarantin, som kan vara kostsam att köpa separat, ingår i husköpet när du väljer totalentreprenad. Om byggnationen är särskilt avancerad kan även husföretagets byggledare delta i det här mötet, men det vanligaste är att denne tar över vid byggstartmötet. Efter att kommunen godkänt kontrollplanen vid byggsamrådet får arbetet på byggplatsen påbörjas.

15 Utstakning

Ett par veckor innan byggstart utför kommunen en utstakning av huset och det eventuella garaget på tomten.

16 Byggstartmöte

Nästa viktiga möte i processen är byggstartmötet, där du träffar säljaren och din byggledare. Har du valt totalentreprenad är det vanligt att byggledaren nu tar över huvudansvaret för att färdigställa huset.

Efter byggstartmötet får du veta exakt när ditt hus kommer att vara klart och när inflyttningsdatum blir. Tiden mellan byggstartmötet och den faktiska byggstarten är 3-5 veckor.

17 Leverans

Vid byggnation av villa i Sverige ska husföretaget, vid totalentreprenad, bekosta en försäkring som gäller från första leveransdag och ett år framåt. Den omfattar en ansvarsförsäkring som börjar gälla då du undertecknar entreprenadavtalet. Försäkringsbeviset får du senast två veckor efter första leveransen.

Innan leveransen av huset har byggledaren sett till att ställningar är byggda, att det finns tillgång till byggström och vatten, och att en mobilkran är på plats.

Förutom själva byggsatsen levereras material och produkter från olika underleverantörer. Samordningsansvaret på byggplatsen vilar, vid totalentreprenad, på byggledaren. Han/hon håller kontakten med entreprenörerna och ser till att monteringen flyter friktionsfritt. Vid totalentreprenad ansvarar husföretaget även för arbetsmiljön och samordning av de åtgärder som skyddar mot ohälsa eller olycksfall.

18 Byggnation

En vecka innan första byggdagen ska plattan och markarbetet vara klart. Det första som sker när huset sedan levereras till byggplatsen är att snickare reser stommen. Huset blir oftast vädertätt på utsidan redan under första dagen.

Efter stomresningen påbörjar snickare och hantverkare den utvändiga kompletteringen. Det innebär bland annat att de lägger takpannor, fäster stuprör, monterar takfoten och kompletterar fasaden i övrigt.

Parallellt med den utvändiga kompletteringen sker den invändiga kompletteringen och huset blir absolut tätt. Snickare sätter upp innerväggar och nu installeras även ventilationen. Efter 5-6 veckor är huset färdigt på utsidan och innerväggarna på plats. Elektriker och rörmokare drar då rör för el och VVS. Det tar ungefär 2 veckor. När alla elarbeten är klara sätts väggskivorna på plats. Därefter sker målning, plattsättning och kakling, installation av kök, eventuell trappa samt parkettläggning.

De sista veckorna av byggnationen används för komplettering och detaljarbete. Då provar man även att allt fungerar som det ska (värme och vatten t.ex.)

19 Avstämning

Under byggnationens gång samlas du, byggledaren och säljaren för ett antal avstämningsmöten. Här får du veta hur arbetet fortskrider och har möjlighet att ställa frågor. Om det uppstår några större tveksamheter kan din kontrollansvarige behöva besöka byggplatsen.

Även om det är du som äger fastigheten gäller vanliga arbetsmiljöregler under byggnationen. På grund av skaderisker måste du anmäla i förväg om du vill besöka byggplatsen.

20 Besiktning och försäkring

När allt är klart, och platt- och våtrumsarbeten fått torka ut ordentligt, gör husföretaget en förbesiktning för att kunna åtgärda småsaker innan slutbesiktningen. Då slipper du bli störd när du väl flyttat in. På grund av detta dröjer det oftast någon vecka eller två mellan förbesiktning och slutbesiktning.

När du köper ett hus som byggs med storblock ingår alltid en försäkring under en tioårsperiod. Försäkringbolaget skickar en av branschen godkänd besiktningsman för att göra slutbesiktningen (även detta ingår i husköpet).

Efter slutbesiktningen är det bara att börja trivas i ditt nya hem!

1. Inför husköpet

1 Första steget

Det första steget är att bestämma om du och din familj ska bygga ett nytt hus eller köpa ett begagnat. Klart att vi som husföretag tycker att du ska välja ett nytt. Men hittar du ett hus precis där du vill bo, och det inte finns några lediga tomter i det området, är begagnat naturligtvis värt att fundera på. Fördelarna med att bygga nytt är dock många.

Med ett nybyggt hus får du en lägre fastighetsskatt, du slipper ombyggnationer och oförutsedda kostnader och framför allt blir drifts- och energikostnaderna oerhört mycket lägre. Och dagens inomhusbyggda hus har mer än någonsin att erbjuda när det gäller charm, spännande planlösningar och arkitektur.

Det är förstås en hel del att tänka på när man bygger ett nytt hus. Då är det skönt att veta att din hussäljare alltid hjälper till och ger råd genom hela processen.

2 Utgå från dina behov

Efter att du förmodligen bläddrat igenom ganska många hemsidor och kataloger sker den första personliga kontakten med ett husföretag troligtvis vid ett telefonsamtal med en hussäljare eller ett besök i ett visningshus. Men innan du kommer så långt är det viktigt att du ser över dina och din familjs behov. Börja med att lista dina absoluta krav på boendet och ta reda på hur mycket pengar ni har att lägga varje månad. Först därefter adderar du dina önskemål och drömmar.

3 Välj husleverantör

Välj ut några få husföretag som du känner att du har fått förtroende för istället för att fråga runt hos alla – och var tydlig i din förfrågan. Då får du en seriös bild av ditt husköp redan från början.

Efter en första kontakt träffar du förmodligen några olika husföretags säljare på deras respektive kontor, eller i ditt hem om det passar bättre. Då pratar ni om dina tankar och idéer och praktiska frågor som tomt och prisläge. Om allt känns bra efter det första mötet har förmodligen både du och säljaren ett antal punkter att återkomma till. Det kan till exempel handla om uppdaterade skisser och priser.

4 Tomten

Förutom själva huset är tomten avgörande för totalkostnaden. Så, var vill du bo? Centralt eller på pendlingsavstånd? Hussäljaren hjälper gärna till att hitta en tomt som stämmer med dina förutsättningar. Tänk på att en tomt som först upplevs dyr kanske är lättare att bygga på än en billigare – och då kan totalkostnaden för tomt och hus bli mer attraktiv.

När du väl har hittat din tomt kommer frågan om hur huset ska placeras. Besök gärna tomten tillsammans med både säljaren och en markentreprenör, så får du veta exakt vad du kan - och får - göra.

5 Lånelöfte

Vid nästa möte med hussäljaren får du en detaljerad produktionskostnadskalkyl som du tar med dig till din bank. Banken upprättar en boendekostnadskalkyl och ger dig besked om lån.

2. Köpeavtal och bygglov

6 Köpevtal

Efter att du fått lånelöfte av din bank träffar du hussäljaren igen för att gå igenom eventuella frågor. Ett husköp innebär alltid att en mängd avtal, blanketter, ritningar och andra handlingar ska hanteras. Säljaren hjälper dig med detta under hela processen.

När du köper ett hus med totalentreprenad kallas köpeavtalet för entreprenadavtal, eftersom köpet även omfattar tjänster. Gå igenom avtalet noggrant. Tänk på att det är husföretaget, inte säljaren, som är motparten. Efter att du skrivit under registreras och priskontrolleras avtalet hos husföretaget. Husföretaget godkänner, skriver under och skickar, som bekräftelse, ett exemplar i retur. Först då blir avtalet bindande.

7 Nybyggnadskarta

För att kunna upprätta bygglovshandlingar behövs en karta över tomten. I områden som omfattas av detaljplanen finns ofta färdigt kartunderlag hos kommunen. Rör det sig om en nyligen avstyckad tomt, och det inte medföljer någon karta vid köpet, beställer du en från Stadsbyggnadskontoret. Hussäljaren hjälper dig med detta.

På en kopia av kartan skissar du tillsammans med säljaren in husets placering. Om huset ligger utanför detaljplanerat område kan du behöva en egen anläggning för vatten och avlopp. Säljaren hjälper dig då att ta kontakt med Miljö- och Hälsoskyddskontoret som i sin tur utreder möjligheterna.

8 Bygglovsansökan

När köpetalet är godkänt och husföretaget har fått nybyggnadskartan upprättas detaljritningar för bygglovsansökan samt köks- och badrumsritningar. Då ska allt som rör rummens storlek, planlösningen och husets placering vara bestämt.

Ska du bygga nära tomtgränsen, eller i en kulör som bryter mot områdesbestämmelserna, kan du behöva grannarnas godkännande för att få bygglovet beviljat.

En energiberäkning görs för att bestämma typ av uppvärmningslösning. Dessa handlingar sänds till dig och din säljare som kompletterar med ansökningsblanketter och kallar dig till möte för underskrift.

En komplett bygglovsansökan består av plan- och fasadritningar, situationsplan samt ansökningsblanketter för bygglov och kvalitetsansvarig. Dessa handlingar får du och din säljare från husföretaget, du skriver under och sedan ska de skickas in till kommunens bygglovsavdelning.

9 Kontrollansvarig

Som byggherre utser du en kontrollansvarig för byggnationen innan arbetet påbörjas. Boverket har en lista över godkända kontrollansvariga. Den kontrollansvarige biträder dig och ser till att samhällskravet uppfylls, deltar i möten om huset samt närvarar vid kontroller och besiktningar.

3. Tillval och förberedelser

10 Bygglov beviljat

Kommunens handläggningstid för bygglov är 1-3 månader. Förskjutningar kan uppstå om huset ligger utanför detaljplanerat område eller om handläggarna har många andra projekt att ta ställning till.

Det dröjer 4-12 veckor från bygglovsansökan tills du får bygglovsbeskedet. Vad ska du göra under tiden? Ett bra förslag kan vara att välja köks- och badrumsinredning, dörrar, lister, golv, trappa med mera. Börja gärna med köket, eftersom de val du gör där ofta styr annan inredning.

När allt är klart skickar kommunen bygglovsbeskedet direkt till dig. Du kontaktar då din hussäljare som hjälper dig att göra en bygganmälan till kommunen och att anmäla en kontrollansvarig om du inte gjort det tidigare.

11 Byggnadskreditiv

För finansieringen under byggtiden lägger banken upp ett byggnadskreditiv. Lånet slutplaceras efter det att huset är färdigt och kommunen har utfärdat ett slutbevis. Som säkerhet tar banken ut en inteckning i fastigheten. Dessförinnan har banken hjälpt dig att bli lagfaren ägare av fastigheten.

12 Beställning av leverans

När du fått alla tillstånd för byggnation skriver du och hussäljaren en slutlig beställning, där allt är noggrant specificerat. Beställningen skickas till husföretaget tillsammans med byggnadskreditivet och huset planeras in i fabrikens produktion. I det här läget kan du få ett preliminärt inflyttningsdatum.

Husföretaget skickar tillbaka en signerad överenskommelse som du tar med dig till banken för att uppdatera byggnadskreditivet med den slutgiltiga kostnaden. Du får då en spärrförbindelse, som säkerställer att det finns pengar som täcker material- och byggkostnaderna. Denna skickar du in till husföretaget som garanti.

13 Projektering

Hos Anebyhus gör man nu arbetsritningar där alla dina val och eventuella ändringar finns angivna. Därefter beställs materialet, som till exempel dörrar, fönster och lister – och beroende på hur lagret ser ut hos leverantörerna tar det olika lång tid, alltifrån några veckor till några månader.

Produktionen av själva huset pågår sedan under några veckor i fabriken. Först vid en bekräftad tillverknings- och leveransorder från oss (även kallad TOLO) får ni ert bekräftade husleveransdatum.

14 Byggsamråd

Efter att du gjort bygganmälan är det dags för byggsamråd. Här träffas du, din säljare, kommunens byggnadsinspektör samt din kontrollansvarige för att gå igenom den kontrollplan som den sistnämnde har upprättat.

Kommunen är skyldig att kalla till samråd senast 3 veckor efter inlämnad bygganmälan.

Byggsamrådet är till för att redovisa för kommunen vad du ska bygga och för att säkerställa att kommunens och statens krav följs. Här visar du även upp din försäkring och din färdigställandegaranti, en försäkring som bland annat täcker kostnaderna om entreprenören går i konkurs under byggtiden. Färdigställandegarantin, som kan vara kostsam att köpa separat, ingår i husköpet när du väljer totalentreprenad. Om byggnationen är särskilt avancerad kan även husföretagets byggledare delta i det här mötet, men det vanligaste är att denne tar över vid byggstartmötet. Efter att kommunen godkänt kontrollplanen vid byggsamrådet får arbetet på byggplatsen påbörjas.

15 Utstakning

Ett par veckor innan byggstart utför kommunen en utstakning av huset och det eventuella garaget på tomten.

4. Byggnation och inflyttning

16 Byggstartmöte

Nästa viktiga möte i processen är byggstartmötet, där du träffar säljaren och din byggledare. Har du valt totalentreprenad är det vanligt att byggledaren nu tar över huvudansvaret för att färdigställa huset.

Efter byggstartmötet får du veta exakt när ditt hus kommer att vara klart och när inflyttningsdatum blir. Tiden mellan byggstartmötet och den faktiska byggstarten är 3-5 veckor.

17 Leverans

Vid byggnation av villa i Sverige ska husföretaget, vid totalentreprenad, bekosta en försäkring som gäller från första leveransdag och ett år framåt. Den omfattar en ansvarsförsäkring som börjar gälla då du undertecknar entreprenadavtalet. Försäkringsbeviset får du senast två veckor efter första leveransen.

Innan leveransen av huset har byggledaren sett till att ställningar är byggda, att det finns tillgång till byggström och vatten, och att en mobilkran är på plats.

Förutom själva byggsatsen levereras material och produkter från olika underleverantörer. Samordningsansvaret på byggplatsen vilar, vid totalentreprenad, på byggledaren. Han/hon håller kontakten med entreprenörerna och ser till att monteringen flyter friktionsfritt. Vid totalentreprenad ansvarar husföretaget även för arbetsmiljön och samordning av de åtgärder som skyddar mot ohälsa eller olycksfall.

18 Byggnation

En vecka innan första byggdagen ska plattan och markarbetet vara klart. Det första som sker när huset sedan levereras till byggplatsen är att snickare reser stommen. Huset blir oftast vädertätt på utsidan redan under första dagen.

Efter stomresningen påbörjar snickare och hantverkare den utvändiga kompletteringen. Det innebär bland annat att de lägger takpannor, fäster stuprör, monterar takfoten och kompletterar fasaden i övrigt.

Parallellt med den utvändiga kompletteringen sker den invändiga kompletteringen och huset blir absolut tätt. Snickare sätter upp innerväggar och nu installeras även ventilationen. Efter 5-6 veckor är huset färdigt på utsidan och innerväggarna på plats. Elektriker och rörmokare drar då rör för el och VVS. Det tar ungefär 2 veckor. När alla elarbeten är klara sätts väggskivorna på plats. Därefter sker målning, plattsättning och kakling, installation av kök, eventuell trappa samt parkettläggning.

De sista veckorna av byggnationen används för komplettering och detaljarbete. Då provar man även att allt fungerar som det ska (värme och vatten t.ex.)

19 Avstämning

Under byggnationens gång samlas du, byggledaren och säljaren för ett antal avstämningsmöten. Här får du veta hur arbetet fortskrider och har möjlighet att ställa frågor. Om det uppstår några större tveksamheter kan din kontrollansvarige behöva besöka byggplatsen.

Även om det är du som äger fastigheten gäller vanliga arbetsmiljöregler under byggnationen. På grund av skaderisker måste du anmäla i förväg om du vill besöka byggplatsen.

20 Besiktning och försäkring

När allt är klart, och platt- och våtrumsarbeten fått torka ut ordentligt, gör husföretaget en förbesiktning för att kunna åtgärda småsaker innan slutbesiktningen. Då slipper du bli störd när du väl flyttat in. På grund av detta dröjer det oftast någon vecka eller två mellan förbesiktning och slutbesiktning.

När du köper ett hus som byggs med storblock ingår alltid en försäkring under en tioårsperiod. Försäkringbolaget skickar en av branschen godkänd besiktningsman för att göra slutbesiktningen (även detta ingår i husköpet).

Efter slutbesiktningen är det bara att börja trivas i ditt nya hem!

Beställ katalog

Ange län och kommun där du är intresserad av att bygga och vilken katalog du vill beställa.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att beställa vår katalog accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan till tomtkö

Jag vill få mer information om kommande tomter i mitt område.

*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Intresseanmälan tomtförsäljning

Jag vill veta mer om hur Anebyhusgruppen kan hjälpa mig att sälja mark.

Ange län och kommun för marken som ska säljas.
*Obligatoriska uppgifter

Genom att göra en intresseanmälan accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Surewood Industries och dess bolags ambition är att ha en hög transparens och ett gott utvecklat system för att både anmäla och hantera eventuella oegentligheter eller misstanke om sådana. Genom detta förhållningssätt och att tillhandahålla ett Whistleblowersystem minimera vi risker som allvarligt kan skada företaget, organisationen eller dess medarbetare.

För anmälan avseende verksamhet som rör Anebyhusgruppen kan du antingen använda det här formuläret eller maila till whistleblower@surewood.se. Formuläret gör att du kan lämna ditt meddelande anonymt och du så önskar. Tänk dock på att så tydligt som möjligt beskriva ärendet du vill uppmärksamma.

Vi tackar för ditt engagemang!

*Obligatoriska uppgifter

Felanmälan

Accepterade filformat: .pdf, .png, .jpeg, .jpg, .xls, .xlsx, .txt, .docx, .zip
*Obligatoriska uppgifter

Genom att använda vår hemsida accepterar du också vår integritetspolicy.

Här du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter
x