Steg för steg

Vägen till ditt nya hus

Här berättar vi hur ett nytt hus blir till om ni väljer totalentreprenad med Anebyhusgruppen som husleverantör. Vid totalentreprenad skriver ni bara ett enda avtal – med oss. Vi ser till att allt fungerar ni kan se fram emot att flytta in i ert nya hus.

INFÖR HUSKÖPET

 • 1. Utgå från dina behov

  Det är viktigt att du ser över dina och din familjs behov. Det första frågan är om du och din familj ska bygga ett nytt hus eller köpa ett begagnat? Klart att vi som husföretag tycker att du ska välja ett nytt. Men hittar du ett hus precis där du vill bo, och det inte finns några lediga tomter i det området, är begagnat värt att fundera på. Fördelarna med att bygga nytt är dock många - från en lägre fastighetsskatt till att du slipper ombyggnationer. Lista dina absoluta krav på boendet och ta reda på hur mycket pengar ni har att lägga varje månad. Därefter adderar du dina önskemål och drömmar.

 • 2. Välj husleverantör

  När du förmodligen har bläddrat igenom ganska många hemsidor och kataloger, sker den första personliga kontakten med ett husföretag troligtvis via ett telefonsamtal med en hussäljare eller ett besök i ett visningshus. Efter en första kontakt träffar du antagligen några olika husföretags säljare och pratar om dina tankar, idéer och praktiska frågor som tomt och prisläge. Om allt känns bra efter det första mötet har förmodligen både du och säljaren ett antal punkter att återkomma till. Det kan till exempel handla om uppdaterade skisser och priser.

 • 3. Tomten

  Vilket kommer först - hus eller tomt? En hel del har redan en tomt och väljer hus efter det, andra väljer hus först och letar efter en passande tomt. Har du inte redan en tomt, så hjälper hussäljaren gärna till att hitta en tomt som stämmer med dina förutsättningar. När du väl har hittat din tomt kommer frågan om hur huset ska placeras. Besök gärna tomten tillsammans med både säljaren och en markentreprenör, så får du veta exakt vad du kan - och får - göra.

 • 4. Lånelöfte

  När du väl valt hus och tomt, så tar din säljare fram en detaljerad produktionskostnadskalkyl. Den tar du med dig till din bank. Banken upprättar en boendekostnadskalkyl och ger dig ett lånelöfte.

 • 1. Utgå från dina behov

  Det är viktigt att du ser över dina och din familjs behov. Det första frågan är om du och din familj ska bygga ett nytt hus eller köpa ett begagnat? Klart att vi som husföretag tycker att du ska välja ett nytt. Men hittar du ett hus precis där du vill bo, och det inte finns några lediga tomter i det området, är begagnat värt att fundera på. Fördelarna med att bygga nytt är dock många - från en lägre fastighetsskatt till att du slipper ombyggnationer. Lista dina absoluta krav på boendet och ta reda på hur mycket pengar ni har att lägga varje månad. Därefter adderar du dina önskemål och drömmar.

 • 2. Välj husleverantör

  När du förmodligen har bläddrat igenom ganska många hemsidor och kataloger, sker den första personliga kontakten med ett husföretag troligtvis via ett telefonsamtal med en hussäljare eller ett besök i ett visningshus. Efter en första kontakt träffar du antagligen några olika husföretags säljare och pratar om dina tankar, idéer och praktiska frågor som tomt och prisläge. Om allt känns bra efter det första mötet har förmodligen både du och säljaren ett antal punkter att återkomma till. Det kan till exempel handla om uppdaterade skisser och priser.

 • 3. Tomten

  Vilket kommer först - hus eller tomt? En hel del har redan en tomt och väljer hus efter det, andra väljer hus först och letar efter en passande tomt. Har du inte redan en tomt, så hjälper hussäljaren gärna till att hitta en tomt som stämmer med dina förutsättningar. När du väl har hittat din tomt kommer frågan om hur huset ska placeras. Besök gärna tomten tillsammans med både säljaren och en markentreprenör, så får du veta exakt vad du kan - och får - göra.

 • 4. Lånelöfte

  När du väl valt hus och tomt, så tar din säljare fram en detaljerad produktionskostnadskalkyl. Den tar du med dig till din bank. Banken upprättar en boendekostnadskalkyl och ger dig ett lånelöfte.

KÖPEAVTAL OCH BYGGLOV

 • 5. Köpeavtal

  Med ett lånelöfte från banken kan du skriva under köpeavtalet med oss. Väljer du att bygga huset med totalentreprenad heter det entreprenadavtal, eftersom köpet även omfattar tjänster. Tänk på att det är husföretaget, inte säljaren, som är motparten. Efter att du skrivit under registreras och priskontrolleras avtalet hos husföretaget som sedan godkänner, skriver under och skickar ett exemplar i retur som bekräftelse. Då blir avtalet bindande. Säljaren hjälper dig med avtal, ritningar och andra handlingar som ska hanteras under, hela processen.

 • 6. Nybyggnadskarta

  Som nästa steg beställer du en nybyggnadskarta från kommunen. På den ritar vi sedan ditt hus, vilket behövs för bygglovet. Om huset ligger utanför detaljplanerat område kan du behöva en egen anläggning för vatten och avlopp. Säljaren hjälper dig då att ta kontakt med Miljö- och Hälsoskyddskontoret som i sin tur utreder möjligheterna.

 • 7. Bygglov

  Nu gör vi detaljritningar för bygglovsansökan. Då ska allt som rör planlösningen, husets placering, uppvärmningslösning, samt exteriöra och tekniska detaljer vara bestämda. Bygglovsansökan består av plan- och fasadritningar, situationsplan samt ansökningsblanketter för bygglov och kvalitetsansvarig. Dessa handlingar ska skickas in till kommunens bygglovsavdelning.

 • 8. Kontrollansvarig

  Du måste själv välja en godkänd kontrollansvarig för bygget, utifrån Boverkets lista. Den kontrollansvarige biträder dig och ser till att samhällskravet uppfylls, deltar i möten om huset samt närvarar vid kontroller och besiktningar.

 • 5. Köpeavtal

  Med ett lånelöfte från banken kan du skriva under köpeavtalet med oss. Väljer du att bygga huset med totalentreprenad heter det entreprenadavtal, eftersom köpet även omfattar tjänster. Tänk på att det är husföretaget, inte säljaren, som är motparten. Efter att du skrivit under registreras och priskontrolleras avtalet hos husföretaget som sedan godkänner, skriver under och skickar ett exemplar i retur som bekräftelse. Då blir avtalet bindande. Säljaren hjälper dig med avtal, ritningar och andra handlingar som ska hanteras under, hela processen.

 • 6. Nybyggnadskarta

  Som nästa steg beställer du en nybyggnadskarta från kommunen. På den ritar vi sedan ditt hus, vilket behövs för bygglovet. Om huset ligger utanför detaljplanerat område kan du behöva en egen anläggning för vatten och avlopp. Säljaren hjälper dig då att ta kontakt med Miljö- och Hälsoskyddskontoret som i sin tur utreder möjligheterna.

 • 7. Bygglov

  Nu gör vi detaljritningar för bygglovsansökan. Då ska allt som rör planlösningen, husets placering, uppvärmningslösning, samt exteriöra och tekniska detaljer vara bestämda. Bygglovsansökan består av plan- och fasadritningar, situationsplan samt ansökningsblanketter för bygglov och kvalitetsansvarig. Dessa handlingar ska skickas in till kommunens bygglovsavdelning.

 • 8. Kontrollansvarig

  Du måste själv välja en godkänd kontrollansvarig för bygget, utifrån Boverkets lista. Den kontrollansvarige biträder dig och ser till att samhällskravet uppfylls, deltar i möten om huset samt närvarar vid kontroller och besiktningar.

TILLVAL OCH FÖRBEREDELSER

 • 9. Bygglovsbesked

  Det tar normalt ca 1-3 månader att få bygglovsbesked. I väntan på bygglov kan ni välja material och tillval, för t ex kök och bad, men också dörrar, lister, golv etc. I vår tillvalskatalog hittar ni mycket som förstärker husets stil ytterligare. När allt är klart skickar kommunen bygglovsbeskedet direkt till dig. Du kontaktar då din hussäljare som hjälper dig att göra en bygganmälan till kommunen och att anmäla en kontrollansvarig om du inte gjort det tidigare.

 • 10. Byggnadskreditiv

  För finansieringen under byggtiden lägger banken upp ett byggnadskreditiv. Lånet slutplaceras efter det att huset är färdigt och kommunen har utfärdat ett slutbevis. Som säkerhet tar banken ut en inteckning i fastigheten. Dessförinnan har banken hjälpt dig att bli lagfaren ägare av fastigheten.

 • 11. Beställning av leverans

  När du fått alla tillstånd för byggnation skriver du och hussäljaren en tillverknings- och leveransorder (TOLO), där allt är noggrant specificerat. Nu planeras huset in i fabrikens produktion och du får ett preliminärt inflyttningsdatum. Husföretaget skickar dig en signerad överenskommelse som du tar med dig till banken för att uppdatera byggnadskreditivet. Du får då en spärrförbindelse, som säkerställer att det finns pengar som täcker material- och byggkostnaderna. Denna behöver husföretaget som garanti.

 • 12. Projektering och tillverkning

  Vi beställer allt material som behövs för ditt hus, inklusive det som vi inte tillverkar själva, t ex dörrar, fönster och lister. Nu börjar vi också tillverka dina husblock i vår fabrik.

 • 13. Byggsamråd

  På byggsamrådsmöte med kommunen deltar du, din säljare, kommunens byggnadsinspektör och din kontrollansvarige som gjort en kontrollplan. Mötet är till för att redovisa vad du ska bygga samt säkerställa att kommunens krav följs. Här visar du även upp din försäkring och din färdigställandegaranti, en försäkring som bland annat täcker kostnaderna om entreprenören går i konkurs under byggtiden. När kontrollplanen är godkänd får arbetet på byggplatsen påbörjas.

 • 14. Utstakning

  Ett par veckor innan byggstart utför kommunen en utstakning av huset och det eventuella garaget på tomten.

 • 9. Bygglovsbesked

  Det tar normalt ca 1-3 månader att få bygglovsbesked. I väntan på bygglov kan ni välja material och tillval, för t ex kök och bad, men också dörrar, lister, golv etc. I vår tillvalskatalog hittar ni mycket som förstärker husets stil ytterligare. När allt är klart skickar kommunen bygglovsbeskedet direkt till dig. Du kontaktar då din hussäljare som hjälper dig att göra en bygganmälan till kommunen och att anmäla en kontrollansvarig om du inte gjort det tidigare.

 • 10. Byggnadskreditiv

  För finansieringen under byggtiden lägger banken upp ett byggnadskreditiv. Lånet slutplaceras efter det att huset är färdigt och kommunen har utfärdat ett slutbevis. Som säkerhet tar banken ut en inteckning i fastigheten. Dessförinnan har banken hjälpt dig att bli lagfaren ägare av fastigheten.

 • 11. Beställning av leverans

  När du fått alla tillstånd för byggnation skriver du och hussäljaren en tillverknings- och leveransorder (TOLO), där allt är noggrant specificerat. Nu planeras huset in i fabrikens produktion och du får ett preliminärt inflyttningsdatum. Husföretaget skickar dig en signerad överenskommelse som du tar med dig till banken för att uppdatera byggnadskreditivet. Du får då en spärrförbindelse, som säkerställer att det finns pengar som täcker material- och byggkostnaderna. Denna behöver husföretaget som garanti.

 • 12. Projektering och tillverkning

  Vi beställer allt material som behövs för ditt hus, inklusive det som vi inte tillverkar själva, t ex dörrar, fönster och lister. Nu börjar vi också tillverka dina husblock i vår fabrik.

 • 13. Byggsamråd

  På byggsamrådsmöte med kommunen deltar du, din säljare, kommunens byggnadsinspektör och din kontrollansvarige som gjort en kontrollplan. Mötet är till för att redovisa vad du ska bygga samt säkerställa att kommunens krav följs. Här visar du även upp din försäkring och din färdigställandegaranti, en försäkring som bland annat täcker kostnaderna om entreprenören går i konkurs under byggtiden. När kontrollplanen är godkänd får arbetet på byggplatsen påbörjas.

 • 14. Utstakning

  Ett par veckor innan byggstart utför kommunen en utstakning av huset och det eventuella garaget på tomten.

BYGGNATION OCH INFLYTTNING

 • 15. Byggstartmöte

  På byggstartmötet, där du träffar säljaren och din byggledare. Har du valt totalentreprenad är det vanligt att byggledaren nu tar över huvudansvaret för att färdigställa huset. Efter byggstartmötet får du veta exakt när ditt hus kommer att vara klart. Tiden mellan byggstartmötet och den faktiska byggstarten är 3-5 veckor.

 • 16. Förberedelser inför leverans

  Vid byggnation av villa i Sverige ska husföretaget, vid totalentreprenad, bekosta en försäkring som gäller från första leveransdag och ett år framåt. Den omfattar en ansvarsförsäkring som börjar gälla då du undertecknar entreprenadavtalet. Innan leveransen av huset har byggledaren sett till att ställningar är byggda, att det finns tillgång till byggström och vatten, och att en mobilkran är på plats.

 • 17. Leverans

  Förutom själva byggsatsen levereras material och produkter från olika underleverantörer. Samordningsansvaret på byggplatsen vilar, vid totalentreprenad, på byggledaren. Hen håller kontakten med entreprenörerna och ser till att monteringen flyter friktionsfritt. Vid totalentreprenad ansvarar husföretaget även för arbetsmiljön och samordning av de åtgärder som skyddar mot ohälsa eller olycksfall.

 • 18. Byggnation

  När grundplattan och markarbetet är klart kan själva husbygget dra igång. Redan under första dagen brukar huset vara vädertätt. Efter 5-6 veckor är huset färdigt på utsidan och innerväggarna på plats. Sedan kommer elektriker och rörmokare som drar då rör för el och VVS. Det tar ungefär 2 veckor. Därefter återstår invändiga detaljer och kompletteringar. Till sist provar vi även att allt fungerar som det ska.

 • 19. Avstämning

  Under byggnationens gång samlas du, byggledaren och säljaren för ett antal avstämningsmöten där du får veta hur arbetet fortskrider. Även om det är du som äger fastigheten gäller vanliga arbetsmiljöregler under byggnationen. På grund av skaderisker måste du anmäla i förväg om du vill besöka byggplatsen.

 • 20. Besiktning och försäkring

  När allt är klart, gör vi en förbesiktning för att kunna åtgärda småsaker innan slutbesiktningen. Då slipper du bli störd när du väl flyttat in. Det tar oftast en vecka eller två mellan förbesiktning och slutbesiktning. Köper du ett hus som byggs med storblock ingår alltid försäkring för en tioårsperiod. Försäkringbolaget skickar en av branschen godkänd besiktningsman för att göra slutbesiktningen, som ingår i husköpet. Då är det dags att börja trivas i ditt nya hem!

 • 15. Byggstartmöte

  På byggstartmötet, där du träffar säljaren och din byggledare. Har du valt totalentreprenad är det vanligt att byggledaren nu tar över huvudansvaret för att färdigställa huset. Efter byggstartmötet får du veta exakt när ditt hus kommer att vara klart. Tiden mellan byggstartmötet och den faktiska byggstarten är 3-5 veckor.

 • 16. Förberedelser inför leverans

  Vid byggnation av villa i Sverige ska husföretaget, vid totalentreprenad, bekosta en försäkring som gäller från första leveransdag och ett år framåt. Den omfattar en ansvarsförsäkring som börjar gälla då du undertecknar entreprenadavtalet. Innan leveransen av huset har byggledaren sett till att ställningar är byggda, att det finns tillgång till byggström och vatten, och att en mobilkran är på plats.

 • 17. Leverans

  Förutom själva byggsatsen levereras material och produkter från olika underleverantörer. Samordningsansvaret på byggplatsen vilar, vid totalentreprenad, på byggledaren. Hen håller kontakten med entreprenörerna och ser till att monteringen flyter friktionsfritt. Vid totalentreprenad ansvarar husföretaget även för arbetsmiljön och samordning av de åtgärder som skyddar mot ohälsa eller olycksfall.

 • 18. Byggnation

  När grundplattan och markarbetet är klart kan själva husbygget dra igång. Redan under första dagen brukar huset vara vädertätt. Efter 5-6 veckor är huset färdigt på utsidan och innerväggarna på plats. Sedan kommer elektriker och rörmokare som drar då rör för el och VVS. Det tar ungefär 2 veckor. Därefter återstår invändiga detaljer och kompletteringar. Till sist provar vi även att allt fungerar som det ska.

 • 19. Avstämning

  Under byggnationens gång samlas du, byggledaren och säljaren för ett antal avstämningsmöten där du får veta hur arbetet fortskrider. Även om det är du som äger fastigheten gäller vanliga arbetsmiljöregler under byggnationen. På grund av skaderisker måste du anmäla i förväg om du vill besöka byggplatsen.

 • 20. Besiktning och försäkring

  När allt är klart, gör vi en förbesiktning för att kunna åtgärda småsaker innan slutbesiktningen. Då slipper du bli störd när du väl flyttat in. Det tar oftast en vecka eller två mellan förbesiktning och slutbesiktning. Köper du ett hus som byggs med storblock ingår alltid försäkring för en tioårsperiod. Försäkringbolaget skickar en av branschen godkänd besiktningsman för att göra slutbesiktningen, som ingår i husköpet. Då är det dags att börja trivas i ditt nya hem!

KONTAKTA DITT NÄRMSTA KONTOR

Våra kunniga husrådgivare hjälper gärna till med svara på frågor angående möjligheten att bygga hus i just ditt område, våra husmodeller och priser. Hitta ditt närmsta säljkontor här.

TILL VÅRA KONTOR
Hurra, {} tillagd som favorit!

Du hittar alla favoriter i menyn

{} är borttagen som favorit

Du hittar alla favoriter i menyn