Vår entreprenadomfattning

Leverans av materialsats

Vi levererar ditt hus som en materialsats där väggarna byggs inomhus i våra tempererade fabriker. Förutom materialsatsen levereras även material och produkter från våra olika underleverantörer till din tomt. Sedan ansvarar du själv för att samordna och projektleda arbete på byggplatsen. Vid köp av materialsats kan du välja mellan generalentreprenad och delad entreprenad.

Det är alltid viktigt att du noggrant läser igenom alla avtal om vad som gäller så att du har rätt förväntningar på̊ vad som har avtalats och vem som ansvarar för vad. Våra agenter får inte agera ombud för en entreprenör och det är därför viktigt att du själv träffar entreprenören som du skriver avtal med så att du känner förtroende för dem och att kommunikationen fungerar.

MATERIALSATS

Vid köp av en materialsats av Anebyhusgruppen har du som kund två entreprenadformer att välja mellan enligt nedan. Det är helt upp till dig som kund att välja vilken form som passar dig bäst.

Generalentreprenad

Med generalentreprenad skriver du två avtal - ett köpeavtal för materialsatsen med oss på Anebyhusgruppen och ett separat entreprenadkontrakt med en generalentreprenör. I de flesta fall upphandlar och ansvarar generalentreprenör för underleverantörer åt dig som beställare, samt har samordningsansvaret för byggnationen. Generalentreprneören kan även vara ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten på byggplats.

Anebyhus finns tillgänglig som stöd under hela processen, med frågor och svar. Vänligen läs noga igenom alla avtal för en tydlig förståelse av vem som ansvarar för vad.

Delad entreprenad

Delad entreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett flertal entreprenörer som reglerar allt ifrån markarbeten till kakelsättning. Precis som vid en generalentreprenad, skriver du ett köpeavtal med Anebyhusgruppen, och skriver sedan ett avtal för respektive entreprenaddel (markarbeten, el, kakelsättning m.m.). Entreprenörerna är sidoentreprenörer i förhållande till varandra. Här är du som kund alltid ansvarig för samordning på byggplatsen, säkerheten och arbetsmiljön.

Anebyhus finns tillgänglig som stöd under hela processen, med frågor och svar. Vänligen läs noga igenom alla avtal för en tydlig förståelse av vem som ansvarar för vad.

 

Hurra, {} tillagd som favorit!

Du hittar alla favoriter i menyn

{} är borttagen som favorit

Du hittar alla favoriter i menyn