Anebyhusgruppen - Ett gediget husföretag

I Anebyhusgruppen ingår Anebyhusgruppen AB, Anebyhusgruppen Contracting AB och Anebyhusgruppen Volymhus AB.  Våra huvudkontor finns i Åseda och Aneby och husen tillverkas i våra husfabriker i Åseda och Köverfors. Vi är ca 200 anställda och omsätter ca 600 Mkr.

Vi finns representerade med återförsäljare från Malmö i söder till Umeå i norr. 

Anebyhusgruppen AB

I Anebyhusgruppen AB ingår husmärkena Anebyhus, Ekeforshus och Kungshus, tre hustillverkare med stolta traditioner som går tillbaka ända till 1940-talet.

Idag sker all tillverkning av våra väggblock i en och samma fabrik, mitt i det småländska skogsriket. Här har virkeshantering och snickeri långa traditioner.

Anebyhusgruppen Contracting AB

Anebyhusgruppen Contracting AB är ett helägt dotterbolag till Anebyhusgruppen AB. Här har vi en uppbyggd byggledarorganisation som ansvarar för alla våra totalentreprenader. Anebyhusgruppen Contracting bedriver också egen projektutveckling och försäljning B2B. 

 

Anebyhusgruppen Volymhus AB

Anebyhusgruppen Volymhus AB är ett helägt dotterbolag till Anebyhusgruppen AB. I vår volymhusfabrik, strax utanför Åseda, tillverkar vi grupphus åt kunden BoKlok. Husen bygger vi enligt byggmetoden volymhustillverkning, vilket innebär att vi bygger allt inomhus för att sedan leverera färdiga moduler direkt till områdena.

Ingår i en stor koncern

Anebyhusgruppen ägs av Active Invest AB,
en stor träindustrikoncern som omsätter
över 1 Mdkr och har ca 300 anställda.

MER OM ACTIVE INVEST

Högsta kreditvärdighet

Vi har högsta kreditvärdighet, något som vi
anser bör vara självklart för husleverantörer.

Medlemmar i TMF

Vi är medlemmar i branschföreningen TMF,
Trä- och Möbelindustriförbundet.

MER OM TMF

Beställ katalog

Ange län och kommun där du är intresserad av att bygga.
*Obligatoriska uppgifter